OpenTR Hakkında

OpenTR, Türkiye'nin açık kaynağın gücünün kullanılmasıyla ile daha da gelişmiş bir ülke olacağını düşünmektedir. Yazılım geliştirme ve teknoloji alanında teknik yeterliliği olan çok sayıda kuruluş ve birey bulunmaktadır. Ancak, bu kuruluşlar ve bireyler açık kaynak projelere katkıda bulunmakta zorluk çekmektedir. Bu zorluğun aşılmasıyla, hem ülke ekosistemi gelişecek, hem de uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olunacaktır.

Bu hedefe ulaşmanın bir çok yolu olsa da, OpenTR kendi yolunu açık kaynak stratejisi belgeler sunmak ve rehberlik yapmak şeklinde çizmektedir.

OpenTR stratejisine ve yapısına uygun bir çalışma biçimi olarak, time-boxed ve veri odaklı çalışma yürütmektedir. Her dönem başında, üzerinde çalışılacak konular belirlenmekte ve işe veri toplayarak ve analiz yaparak başlamaktadır. Analizler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara göre belge ve rehberler hazırlanmakta, vaka çalışmaları yapılmaktadır. Dönem sonunda ise, yapılan çalışmaların değerlendirmesi yapılmakta ve rapor yayınlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

OpenTR’nin stratejisi detaylı olarak, misyon, vizyon, kapsam dahilindekiler ve kapsam dışındakilerin de açıklandığı bir şekilde Strateji Belgesi‘nde açıklanmıştır.

OpenTR’nin metodolojisi Metodoloji Belgesi‘nde açıklanmıştır.

Türkiye’de yazılım geliştirme ve teknoloji alanında teknik yeterliliği olan çok sayıda kuruluş ve birey olsa da, bu kuruluş ve bireylerin açık kaynak projeler ve toplulukları ile ilgili çalışmaları ve katkıları çok sınırlıdır. Bu çalışmaları artırmak, Türkiye’nin teknoloji alanında daha da gelişmesini ve uluslararası alanda daha fazla görünür olmasını sağlayacaktır.

Doğrudan OpenTR çalışmaları ile birebir orantılı olmasa da, uzun vadede yukarıda bahsedilen kazanımların yazılım ekosistemimizde elde edilmesi, uluslararası alanda Türkiye’nin teknoloji alanında daha fazla söz sahibi olması, daha fazla yatırım alması, elindeki insan kaynağını daha iyi değerlendirmesi ve daha fazla istihdam yaratması sonuçlarını doğuracaktır.

OpenTR olarak inovasyonun açık kaynak projelerde olduğuna inanıyoruz. Bu projelere katkıda bulunmak ve hatta liderlik yapmak, Türkiye’nin inovasyon know-how’ını artıracaktır.

Ayrıca, ülkemizdeki açık kaynak katkı yapan sayısı henüz çok fazla olmadığı ve çok sayıda yeni başlayanın olacağı göz önüne alındığında, açık toplulukların yeni başlayanları ve her ülkeden farklı profillerdeki katılımcıları kabul etmesi, bu bireylerin ve kuruluşların başlangıçlarını kolay yapmasını sağlayacaktır.

OpenTR olarak Türkiye yazılım ekosistemini geliştirecek diğer oluşumlara, kapalı projelere veya kapalı topluluklara karşı olmamakla birlikte, bunları çalışma kapsamımıza almıyoruz.

Ülkemiz yazılım ekosistemine en çok faydanın, global açık kaynak projelere katkı yaparak söz sahibi olmaktan geçtiğine inanıyoruz. OpenTR olarak, bu projeler ana odak noktamız olacaktır.

Bununla beraber, bireylerin ve kuruluşların kendi açık kaynak projeleri başlatmaları ve geliştirmeleri de, OpenTR olarak destekleyeceğimiz çalışmalar arasındadır. Ancak, hem global projelerde söz sahibi olmanın etkisinin daha büyük olması, hem de bu projelerin zaten oturmuş olan katılım süreçlerinin daha hızlı ve daha etkili sonuçlara ulaştıracağını düşünmemiz sebebiyle, global projeleri teşvik ediyor olacağız.

OpenTR size açık kaynağın neden ve nasılı konusunda yardımcı olacak belgeler, rehberler ve vaka çalışmaları sunmaktadır. Bu teknik bir destekten ziyade, açık kaynak kültürü ve metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmanızı ve nasıl bir strateji izlemeniz gerektiğinizi anlamanızı sağlayacaktır.

Ayrıca, açık kaynak projelere katkı yapmanın size ne gibi faydalar sağlayacağını, yani nasıl bir motivasyonla bu projelere katkı yapmanız gerektiğini de açıklayan belgeler sunmaktayız.

OpenTR teknik destekten ziyade, açık kaynak kültürü ve metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmanızı ve nasıl bir strateji izlemeniz gerektiğinizi anlamanızı sağlayacaktır.

OpenTR şu anda sadece bir GitHub organizasyonudur ve gönüllü katılımcılardan oluşmaktadır. Gelecekte dernek veya kar amacı gütmeyen şirket statüsüne geçmeyi planlamaktayız.

OpenTR Türkiye’ye yönelik çalışmalar sunmaktadır. Türkiye’deki yazılım ekosisteminin gelişmesi ve uluslararası alanda daha fazla görünür olması için çalışmaktayız. Türkiye’deki açık kaynağa katkı motivasyonları, ihtiyaçları ve engelleri ülkemize özgün olduğu için, çalışmalarımız genel açık kaynak stratejisi veren oluşumlarla farklılık göstermektedir.

Ayrıca, Türkiye’de açık kaynak toplulukları, Linux kullanıcı dernekleri gibi değerli oluşumlar bulunsa da, bunlar daha çok birkaç proje ve topluluğa yönelik teknik gelişmeye dair aktiviteler yapmaktadır. OpenTR’nin hedefi, proje ve topluluktan bağımsız olarak, açık kaynağa katkı yapmak isteyen birey ve kuruluşlara strateji ve rehberlik sunmaktır.

OpenTR gönüllülük üzerine başlatılmış bir oluşumdur. OpenTR hiçbir çalışması için ne ücret talep etmekte, ne de bağış kabul etmektedir. Bazı masraflar şu aşamada gönüllülerin cebinden karşılanmaktadır.

OpenTR bünyesinde proje geliştirme çalışmaları yapılmamaktadır. Ancak, projenizi açık kaynak olarak başlatmanızı ve geliştirmenizi destekleyebiliriz.

Daha da önemlisi, projeniz ile uyuşan veya projenizde kullandığınız mevcut bir açık kaynak projeye nasıl katkı yapabileceğinizin ve neden yapmanızın sizin faydanıza olacağının daha iyi anlaşılması konusunda yardımcı olabiliriz.

Üstte de yazdığımız gibi, OpenTR teknik bir destek mekanizmasından çok, açık kaynak kültürü konusunda destek veren bir oluşumdur.

Projeniz için uygun bir organizasyon bulmanıza yardımcı olabiliriz.

Lütfen “Ne yapabilirim?” belgemize gözatın.

OpenTR’nin gelişmelerinden haberdar olmak için ana duyuru kanalımız olan mail listemize kaydolabilirsiniz.

Duyuru Mail Listesi

Detaylı bilgi için “İletişim” sayfamıza gözatın.

Ekip

...
Ali Ok
Red Hat
...
Altuğ Bilgin Altıntaş
ING Türkiye
...
Müge Kocahan
Source Collective

Logo

OpenTR logosu Türk kilim motiflerinden yararlanılarak tasarlanmıştır.

Bu logo, 4 farklı renkteki su yolu ile bilgi akışını ve paylaşımını temsil etmektedir.

Ortadaki "bukağı" ise birliği ve beraberliği temsil etmektedir.