Metodoloji

OpenTR’nin çalışma metodolojisi ve süreçleri

Metodoloji

OpenTR’nin strateji belgesi hedefleri belirlemekte ancak burada belirtilen metodoloji ise bu belirlenen hedeflere nasıl uygun çalışmalar yapılacağını belirtmektedir.

OpenTR, 6 aylık dönemler halinde çalışmaktadır. Her dönemde, öncelikle üzerinde çalışılacak konular belirlenmekte ve bu konular için veri toplanmakta ve analiz yapılmaktadır.

Veri ve analiz doğrultusunda, dönem için çalışmalar belirlenmekte ve sonrasında bu çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar OpenTR’nin web sitesinde yayınlanmakta ve GitHub sayfasında açık kaynak olarak paylaşılmaktadır.

Her dönem sonunda aktiviteler bir rapor şeklinde paylaşılmaktadır.

Dönem hedefleri, çıktıları ve raporlarının bulunduğu dönem belgeleri için Dönemler sayfasına bakabilirsiniz.

 %%{
 init: {
 'theme': 'base',
 'themeVariables': {
 'primaryColor': '#FAFAFA',
 'primaryTextColor': '#333333',
 'primaryBorderColor': '#333333',
 'lineColor': '#666666',
 'secondaryColor': '#00FF00',
 'tertiaryColor': '#0000FF',
 'fontFamily': "Open Sans",
 'fontSize': '1rem'
 }
 }
 }%%

 flowchart TD
 Start(fa:fa-car OpenTR oluşum başlangıcı) --> TermStart(fa:fa-play Dönem başlangıcı)
 TermStart --> Analysis(fa:fa-magnifying-glass-chart Anket ve ihtiyaç analizi)
 Analysis --> Strategy(fa:fa-bullseye OpenTR dönem çalışma stratejisi)
 Strategy --> Documents(fa:fa-book Rehber ve strateji belgeleri hazırlama)
 Documents --> Report(fa:fa-file-lines Rapor hazırlama)
 Report --> IterationEnd(fa:fa-flag-checkered Dönem sonu)
 IterationEnd --> TermStart

Dönemler

  %%{init: { 'logLevel': 'debug', 'theme': 'default', 'themeVariables': {
  'cScale0': '#666',
  'cScale1': '#CCC'
  } } }%%
  timeline
  section 2023
    Mayıs : 2023 1. Dönem başı (oluşum başlangıcı)
    Haziran : 2023 1. Dönem sonu : Rapor yayını
    Temmuz : 2023 2. Dönem başı
    Aralık : 2023 2. Dönem sonu : Rapor yayını
  section 2024
    Ocak : 2024 1. Dönem Başı
    Haziran : 2024 1. Dönem sonu : Rapor yayını
    Temmuz : 2024 2. Dönem başı
    Aralık : 2024 2. Dönem sonu : Rapor yayını
Son düzenleme 19.02.2024: New design (#37) (34d5f2d)