Şu anda bu kısmın yazdırılabilir görünümündesiniz. Yazdırmak için tıklayın.

Bu sayfanın normal görünümüne dönün.

OpenTR Hakkında

OpenTR kendi stratejisi, çalışma metodolojisi, katkıda bulunma yöntemleri ve topluluk hakkında da açık bir şekilde belgeler oluşturmuştur.

Buradaki belgeler, OpenTR’nin kendi stratejisi, çalışma metodolojisi, katkıda bulunma yöntemleri ve topluluk hakkında bilgi içerir.

Bireyler ve kuruluşlar için oluşturulmuş olan strateji ve rehberlik belgelerini sol taraftaki menüde bulabilirsiniz.

1 - Strateji

OpenTR’nin stratejisi, vizyonu ve misyonu

Strateji

OpenTR, Türkiye’de açık kaynak yazılıma ve beraberindekilere hem yatırım hem de katkı yapmayı artıracak bir oluşumdur.

Bu oluşum için belirlenen strateji, vizyon ve misyon aşağıda açıklanmıştır.

Özet olarak, odak alanlarımız üzerinde metodolojik ve time-boxed dönemler şeklinde çalışmalar yapılacaktır.

OpenTR’nin metodolojisi Metodoloji belgesinde açıklanmıştır.

Vizyon

OpenTR olarak, açık kaynak ve beraberindekilerin Türkiye’de gelişimi destekleme, işbirliğini artırma ve olumlu sosyal etki yaratma gücünü ciddiye alıyoruz.

Türkiye’de yazılım geliştirme ve teknoloji alanında teknik yeterliliği olan çok sayıda kuruluş ve birey olsa da, bu kuruluş ve bireylerin açık kaynak projeleri ve toplulukları ile ilgili çalışmaları ve katkıları çok sınırlıdır. Bu çalışmaları artırmak, Türkiye’nin teknoloji alanında daha da gelişmesini ve uluslararası alanda daha fazla görünür olmasını sağlayacaktır.

Doğrudan OpenTR çalışmaları ile birebir orantılı olmasa da, uzun vadede yukarıda bahsedilen kazanımların yazılım ekosistemimizde elde edilmesi, uluslararası alanda Türkiye’nin teknoloji alanında daha fazla söz sahibi olması, daha fazla yatırım alması, elindeki insan kaynağını daha iyi değerlendirmesi ve daha fazla istihdam yaratması sonuçlarını doğuracaktır.

Misyon

Bu vizyon doğrultusunda, Türkiye’de açık kaynak ve beraberindekilerin gelişimini desteklemek için çalışmalar yapıyoruz. OpenTR, kuruluşlar ve bireyler için ücretsiz ve bağımsız olarak belgeler, veri, rehberlik ve strateji sağlamaktadır.

OpenTR olarak inovasyonun açık kaynak projelerde olduğuna inanıyoruz. Bu projelere katkıda bulunmak ve hatta liderlik yapmak, Türkiye’nin inovasyon know-how’ını artıracaktır.

Ayrıca, ülkemizdeki açık kaynak katkı yapan sayısı henüz çok fazla olmadığı ve çok sayıda yeni başlayanın olacağı göz önüne alındığında, açık toplulukların yeni başlayanları ve her ülkeden farklı profillerdeki katılımcıları kabul etmesi, bu bireylerin ve kuruluşların başlangıçlarını kolay yapmasını sağlayacaktır.

OpenTR olarak Türkiye yazılım ekosistemini geliştirecek diğer oluşumlara, kapalı projelere veya kapalı topluluklara karşı olmamakla birlikte, bunları çalışma kapsamımıza almıyoruz.

Odak Alanlarımız

Açık Kaynak

Açık kaynak teknolojileri, Türkiye’de teknoloji geliştirme kültürünün yaygınlaşmasını sağlayacak bir araçtır. Açık kaynak teknolojilere katkı yaparak Türkiye’de mühendisliğin, inovasyonun ve yaratıcılığın ilerlemesini hedeflemekteyiz. OpenTR, Türk kuruluşları ve bireylerin açık kaynak projelerine katkıda bulunmalarını teşvik eder ve bu projelere katkı sağlamalarına yardımcı olacak kaynaklar sağlayacaktır.

Açık Topluluk

Açık topluluklar, katılımcıların birbirleriyle işbirliği yaparak birlikte çalıştıkları, birbirlerinden öğrendikleri ve birbirlerini destekledikleri yerlerdir. Açık kaynak teknolojilerindeki gelişmelerin ve yeniliklerin çoğu açık topluluklar tarafından gerçekleştirilir. OpenTR olarak açık toplulukların oluşma ve yürütme modelleri hakkında rehberlik kaynakları sunarak bu topluluklarda yer alan ve hatta liderlik yapan Türk kuruluş ve şahısların sayısını artırmayı hedeflemekteyiz.

Açık İşbirliği

Açık teknoloji ve açık topluluk kavramları nasıl sorusunun cevabını verse de, şirketlerin ve bireylerin Türk teknoloji ekosistemine faydası için Türkiye özelinde işbirliğini artırmasını bu odak alanındaki çalışmalarımız ile hedeflemekeyiz. Stratejik olarak şirketlerin ve bireylerin hangi proje ve topluluklarda beraber çalışabileceğini belirlemek ve bu işbirliklerini desteklemek, OpenTR’nin bu odak alanındaki çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

Çıktılar

OpenTR olarak, aşağıdaki çıktıları sağlamayı hedeflemekteyiz:

 • Türkiye’de açık kaynak durum analizi
 • Kuruluşlar için açık kaynak strateji belgeleri
 • Bireyler için açık kaynak rehberlik belgeleri
 • Vaka çalışmaları
 • Açık işbirliğini katalize eden kuruluşlar ve bireyler için rehberlik belgeleri
 • Açık kaynak ile ilgili tanımlar, kavramlar ve terminoloji ile ilgili Türkçe kaynaklar
 • Açık kaynağa katkı için mentorluk programları

OpenTR Mindmap

mindmap
((OpenTR))
 Persona
 ::icon(fa fa-user)
  Birey
  ::icon(fa fa-user)
  Kuruluş
  ::icon(fa fa-building)
 Odak Alanları
 ::icon(fa fa-bullseye)
 Belgeler
 ::icon(fa fa-book)
 Aktiviteler
 ::icon(fa fa-tasks)
 Metodoloji
 ::icon(fa fa-flask)

Odak alanları

mindmap
((Odak Alanları))
 Açık Kaynak
 ::icon(fa fa-code)
  Projeler
  ::icon(fa fa-code)
   Küresel Projeler
   ::icon(fa fa-globe)
   Yerel Projeler
   ::icon(fa fa-map-marker)
  Teknik Bilgi
  ::icon(fa fa-code)
 Açık Topluluklar
 ::icon(fa fa-users)
  Topluluklara Katılma
  ::icon(fa fa-users)
  Topluluk Yönetimi
  ::icon(fa fa-users)
  Topluluk Oluşturma
  ::icon(fa fa-users)
  Topluluk Liderliği
  ::icon(fa fa-users)
 Açık İşbirliği
 ::icon(fa fa-handshake)
  Projeleri Belirleme
  ::icon(fa fa-handshake)
  Ortakları Belirleme
  ::icon(fa fa-handshake)

Araştırma

mindmap
((Araştırmalar))
 Sektör Araştırması
  ::icon(fa fa-industry)
   Anketler
   ::icon(fa fa-clipboard-list)
    Analizler
    ::icon(fa fa-magnifying-glass-chart)
 Literatür Taraması
 ::icon(fa fa-file-lines)
  ABD Politikaları Taraması
  ::icon(fa fa-file-lines)
  AB Politikaları Taraması
  ::icon(fa fa-file-lines)
  TR Politikaları Taraması
  ::icon(fa fa-file-lines)
  Benzer Girişimler
  ::icon(fa fa-file-lines)

Belgeler

mindmap
((Belgeler))
  Başlangıç Rehberleri
  ::icon(fa fa-book-open)
   Persona
   ::icon(fa fa-user)
  Tanımlar
   ::icon(fa fa-book-open)
   Açık XYZ Nedir?
   ::icon(fa fa-question-circle)
   Lisans Tipleri
   ::icon(fa fa-file-alt)
   Katkı Nedir?
   ::icon(fa fa-hands-helping)
  Strateji Belgeleri
  ::icon(fa fa-bullseye)
   Persona
   ::icon(fa fa-user)
   Hedefler
   ::icon(fa fa-bullseye)
  Raporlar
  ::icon(fa fa-file-lines)
  Neden?
  ::icon(fa fa-question-circle)
  Nasıl?
  ::icon(fa fa-question-circle)
  Engeller
  ::icon(fa fa-question-circle)
  Vaka Çalışmaları
  ::icon(fa fa-project-diagram)
   Birey
   ::icon(fa fa-user)
   Kuruluş
   ::icon(fa fa-building)

Metodoloji

mindmap
((Metodoloji))
 Dönemler
 ::icon(fa fa-calendar)
 Araştırma Odaklı
 ::icon(fa fa-search)
 Public Raporlar
 ::icon(fa fa-file-lines)
 Belge Odaklı
 ::icon(fa fa-book)

Aktiviteler

mindmap
((Aktiviteler))
 Etkinlikler
 ::icon(fa fa-calendar)
  Toplantılar
  ::icon(fa fa-users)
  Konferanslar
  ::icon(fa fa-microphone)
  Hackathonlar
  ::icon(fa fa-laptop-code)
  Yayınlar
  ::icon(fa fa-video)
  Podcastler
  ::icon(fa fa-podcast)
 Vaka Çalışmaları
 ::icon(fa fa-project-diagram)
 Araştırmalar
 ::icon(fa fa-search)
  Anketler
  ::icon(fa fa-clipboard-list)
  Veri Madenciliği
  ::icon(fa fa-database)
 Mentorluk
 ::icon(fa fa-chalkboard-teacher)
  Senkron Mentorluk
  ::icon(fa fa-user-graduate)
  Asenkron Mentorluk
  ::icon(fa fa-user-graduate)
 Haberler
  ::icon(fa fa-newspaper)
  OpenTR Duyuruları
  ::icon(fa fa-bullhorn)
  Türkiye'den açık kaynak katkı haberleri
  ::icon(fa fa-bullhorn)

Persona

mindmap
((Persona))
 Birey
 ::icon(fa fa-user)
  Profesyonel
  ::icon(fa fa-code)
  Hobbyist
  ::icon(fa fa-paint-brush)
  Akademisyen
  ::icon(fa fa-user-graduate)
  Öğrenci
  ::icon(fa fa-user-graduate)
  Yönetici
  ::icon(fa fa-user-tie)

Kapsam Dışı

mindmap
((Kapsam Dışı))
 Kapsam Dışı Projeler
  ::icon(fa fa-code)
  Tek Kişilik Projeler
  ::icon(fa fa-map-marker-alt)
 Kapsam Dışı Etkinlikler
  ::icon(fa fa-bullseye)
  Açık kaynak yazılım geliştirmesi değil de kullanımı ile ilgili promotion
  ::icon(fa fa-laptop)
  OpenTR bünyesinde proje geliştirilmesi
  ::icon(fa fa-code)
  OpenTR bünyesinde teknik eğitimler, teknik mentorluk vb. etkinlikler
  ::icon(fa fa-chalkboard-teacher)

2 - Metodoloji

OpenTR’nin çalışma metodolojisi ve süreçleri

Metodoloji

OpenTR’nin strateji belgesi hedefleri belirlemekte ancak burada belirtilen metodoloji ise bu belirlenen hedeflere nasıl uygun çalışmalar yapılacağını belirtmektedir.

OpenTR, 6 aylık dönemler halinde çalışmaktadır. Her dönemde, öncelikle üzerinde çalışılacak konular belirlenmekte ve bu konular için veri toplanmakta ve analiz yapılmaktadır.

Veri ve analiz doğrultusunda, dönem için çalışmalar belirlenmekte ve sonrasında bu çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar OpenTR’nin web sitesinde yayınlanmakta ve GitHub sayfasında açık kaynak olarak paylaşılmaktadır.

Her dönem sonunda aktiviteler bir rapor şeklinde paylaşılmaktadır.

Dönem hedefleri, çıktıları ve raporlarının bulunduğu dönem belgeleri için Dönemler sayfasına bakabilirsiniz.

 %%{
 init: {
 'theme': 'base',
 'themeVariables': {
 'primaryColor': '#FAFAFA',
 'primaryTextColor': '#333333',
 'primaryBorderColor': '#333333',
 'lineColor': '#666666',
 'secondaryColor': '#00FF00',
 'tertiaryColor': '#0000FF',
 'fontFamily': "Open Sans",
 'fontSize': '1rem'
 }
 }
 }%%

 flowchart TD
 Start(fa:fa-car OpenTR oluşum başlangıcı) --> TermStart(fa:fa-play Dönem başlangıcı)
 TermStart --> Analysis(fa:fa-magnifying-glass-chart Anket ve ihtiyaç analizi)
 Analysis --> Strategy(fa:fa-bullseye OpenTR dönem çalışma stratejisi)
 Strategy --> Documents(fa:fa-book Rehber ve strateji belgeleri hazırlama)
 Documents --> Report(fa:fa-file-lines Rapor hazırlama)
 Report --> IterationEnd(fa:fa-flag-checkered Dönem sonu)
 IterationEnd --> TermStart

Dönemler

  %%{init: { 'logLevel': 'debug', 'theme': 'default', 'themeVariables': {
  'cScale0': '#666',
  'cScale1': '#CCC'
  } } }%%
  timeline
  section 2023
    Mayıs : 2023 1. Dönem başı (oluşum başlangıcı)
    Haziran : 2023 1. Dönem sonu : Rapor yayını
    Temmuz : 2023 2. Dönem başı
    Aralık : 2023 2. Dönem sonu : Rapor yayını
  section 2024
    Ocak : 2024 1. Dönem Başı
    Haziran : 2024 1. Dönem sonu : Rapor yayını
    Temmuz : 2024 2. Dönem başı
    Aralık : 2024 2. Dönem sonu : Rapor yayını

3 - OpenTR'ye Katkı Rehberi

Bu rehber, OpenTR’ye katkıda bulunmak isteyenler için hazırlanmıştır.

Ne Yapabilirim?

Genel olarak, yapılacak görevleri OpenTR’nin GitHub projelerinde görebilirsiniz: https://github.com/orgs/OpenTRFoundation/projects.

OpenTR ekibi çoğunlukla asenkron çalışmaktadır. Çalışmalar GitHub, Slack ve email üzerinden yürümektedir. Ancak, belirli aralıklarda online toplantı da yapılmaktadır. Toplantılarımız herkese açık bir şekilde yapılmaktadır. Katılıp kendinizi tanıtabilir, katkıda bulunabilirsiniz. …veya sadece dinleyebilirsiniz de.

Toplantılarımız ile ilgili daha fazla bilgi için Toplantılar sayfasına bakınız.

OpenTR ile iletişime geçmek için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kuruluş olarak:

 • Açık kaynak katkı hikayenizi, ekosistemi hakkında veri toplamamız ve analizimizin gelişmesi için, bizimle beraber bir vaka çalışması yaparak paylaşın. Engeller, zorluklar, başarılar ve önerilerinizle birlikte.
 • Rehberlerimiz ve strateji belgelerimiz hakkında geri bildirimde bulunun, sizin durumunuzda nasıl kullanılabileceğini veya neden kullanılamayacağını anlamamıza yardımcı olun
 • Çalışanlarınızı OpenTR’ye katkıda bulunmaya teşvik edin
 • Tartışma forumumuzda açık bir şekilde yeni bir tartışma başlatın
 • Slack üzerinden bizimle iletişime geçin

Birey olarak:

 • Bireysel veya şirket açık kaynak hikayenizi bizimle beraber bir vaka çalışması yaparak paylaşın. Bu sayede, elimizdeki veriler ve analizimiz gelişecek.
 • Rehberlerimiz ve strateji belgelerimiz hakkında geri bildirimde bulunun, sizin durumunuzda nasıl kullanılabileceğini veya neden kullanılamayacağını anlamamıza yardımcı olun
 • OpenTR adına bir birey/kuruluş ile anket çalışması yapın
 • Çalıştığınız kuruluşu OpenTR’ye katkıda bulunmaya teşvik edin
 • Görevlerimizi takip ettiğimiz proje panolarımızda yer alan bir görevi tamamlayın
 • Yeni bir rehber veya strateji belgesi oluşturun veya mevcut bir belgeyi güncelleyin
 • Tartışma forumumuzda açık bir şekilde yeni bir tartışma başlatın
 • Slack üzerinden bizimle iletişime geçin
 • Sosyal medyadan bizi takip edin

Katkıda bulunmak istediğinize dair bizimle çalışma grubu toplantılarımızda veya asenkron bir şekilde tartışma forumumuz üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Sizin için en uygun yöntemi beraber seçelim.

Özel olarak email ile de iletişime geçebilirsiniz.

Web sitesine katkıda bulunma

OpenTR’nin web sitesi Hugo ve Docsy teması kullanılarak hazırlanmıştır. Websitesi Netlify üzerinde barındırılmaktadır.

Yaptığınız değişiklik için bir pull request açabilirsiniz. Pull request’iniz onaylandıktan sonra değişiklikleriniz websitesine yansıyacaktır.

Kendi bilgisayarınızda websitesini çalıştırmak için:

 • Hugo kurun
 • Bu Git repository’sinin dizininde Hugo’yu çalıştırın: hugo server
 • Tarayıcınızdan http://localhost:1313 adresine gidin
 • Değişikliklerinizi kontrol edin