Şu anda bu kısmın yazdırılabilir görünümündesiniz. Yazdırmak için tıklayın.

Bu sayfanın normal görünümüne dönün.

2024 yılı 1. Çalışma Dönemi

[Ocak 2024 - Haziran 2024]

Bu dönemde OpenTR’nin lansmanı yapılacaktır. Ancak, lansmandan önce bazı hazırlıklar yapılması gerekmektedir.

Dönem Hedefleri

Dönem çalışmalarını GitHub projesinde görebilir ve katkıda bulunabilirsiniz: https://github.com/orgs/OpenTRFoundation/projects/6/views/1

mindmap
OpenTR Lansman Dönemi
 Strateji belgeleri
 ::icon(fa fa-file-text)
  Birey başlangıç rehberi
  ::icon(fa fa-user)
  Kurum başlangıç rehberi
  ::icon(fa fa-building)
  
 Sunumlar
 ::icon(fa fa-file-powerpoint)
  Türkçe sunum hazılanması
  ::icon(fa fa-flag)
  İngilizce özet sunumunu hazırlanması
  ::icon(fa fa-flag)
  Lansman
  ::icon(fa fa-flag)
  
 Anket hazırlığı
 ::icon(fa fa-question-circle)
  İçerik
  ::icon(fa fa-question-circle)
  İcra şekli
  ::icon(fa fa-question-circle)
  
 Rapor
 ::icon(fa fa-file-alt)
   Raporun iyileştirilmesi
   ::icon(fa fa-file-alt)
 
 ATOM Mentorluk Programı
 ::icon(fa fa-graduation-cap)
  JUG Istanbul'dan taşınması için çalışma
  ::icon(fa fa-map-marker)

Dönem Kararları

 • JUG Istanbul’dan ATOM Mentorluk Programı’nın taşınması kararı alındı.
 • OpenTR Lansmanı’nın Mayıs 2024’te yapılması kararı alındı.
 • Strateji belgelerinin geçici olarak (anket yapılmadan) oluşturulması kararı alındı.
 • Asenkron mentorluk programı için ileride çalışma başlatılması kararı alındı.

Dönem Raporu

Dönem sonunda yayınlanacaktır.