Şu anda bu kısmın yazdırılabilir görünümündesiniz. Yazdırmak için tıklayın.

Bu sayfanın normal görünümüne dönün.

Çalışma Dönemleri

Çalışma dönemleri için yapılmış planlar, raporlar ve diğer çalışma belgeleri.

Buradaki belgeler, çalışma dönemleri için yapılmış planlar, raporlar ve diğer çalışma belgelerini içerir. Eski dönemler tarihi ve istatistiksel bilgi olarak burada saklanmaktadır.

1 - 2023 yılı 1. Çalışma Dönemi

[Nisan 2023 - Haziran 2023]

Bu dönemde OpenTR’nin ilk adımları atılacaktır. OpenTR, Türkiye’de açık kaynak yazılıma ve beraberindekilere hem yatırım hem de katkı yapmayı artıracak bir oluşum olacaktır.

Bu dönemde OpenTR’nin kendisinin stratejisi ve metodolojisi belirlenecek, çalışma ortamı seçilecektir.

Dönem Hedefleri

 • İsim belirlenmesi
  • Uygun renkler, kavramlar ve logo belirlenmesi
  • Domain belirlenmesi
  • Domain’in ve sosyal medya hesaplarının alınması
 • OpenTR’nin ilk adımları
  • OpenTR’nin kendisinin stratejisinin ve metodolojinin belirlenmesi
  • Ortam seçilmesi
 • Seçilen ortamın hazırlanması
 • Lisans seçimi
mindmap
OpenTR Başlangıç
 İsim, domain, vs.?
  ::icon(fa fa-font)
   Renkler?
   ::icon(fa fa-paint-brush)
   Logo?
   ::icon(fa fa-image)
   Domain?
   ::icon(fa fa-globe)
 
 Strateji / Konsept?
 ::icon(fa fa-bullseye)
  Hedef kitle?
  ::icon(fa fa-users)
  Odak alanları?
  ::icon(fa fa-bullseye)
  Çıktılar?
  ::icon(fa fa-tasks)
  Neler kapsam dışı?
  ::icon(fa fa-ban)
 
 Metodoloji?
 ::icon(fa fa-flask)
  Planlama ve İş takibi
  ::icon(fa fa-tasks)
    GitHub issues + GitHub projects?
    ::icon(fab fa-github)
    Trello?
    ::icon(fab fa-trello)
    Markdown?
    ::icon(fa fa-file-text)
  Release'ler
  ::icon(fa fa-rocket)
    Time boxed?
    ::icon(fa fa-clock)
    Görevler bitince mi?
    ::icon(fa fa-tasks)
  
 Ne gibi aktiviteler?
 ::icon(fa fa-tasks)
  Teknik eğitim / destek / mentorluk?
  ::icon(fa fa-graduation-cap)
  Strateji belirlemeye yönelik çıktılar?
  ::icon(fa fa-bullseye)

 Hangi ortam?
 ::icon(fa fa-globe)
  Google Docs?
  ::icon(fa fa-file-text)
  GitHub ve Markdown?
  ::icon(fab fa-github)

Dönem Kararları

 • Oluşum ismi olarak “OpenTR” seçilmiştir.
 • Domain olarak “open.foundation” seçilmiştir.
 • Oluşumun odak alanları olarak “açık kaynak”, “açık veri”, “açık topluluk” ve “açık işbirliği” seçilmiştir.
 • Logo olarak Türk kilim motiflerinden yararlanılarak, https://github.com/OpenTRFoundation/opentr-assets/blob/main/logo/open-tr-logo-01.svg adresindeki logo tasarlanmıştır. Bu logo, 4 farklı renkteki su yolu ile 4 odak alanını temsil etmektedir. Su yolları bilgi akışı ile paylaşımını temsil etmektedir. Ortadaki “bukaǧı” ise birliği ve beraberliği temsil etmektedir.
 • Ortam olarak GitHub ve Markdown dokümanları seçilmiştir.
 • OpenTR’nin kendisinin stratejisi ve metodolojisi hakkımızda sayfasında belirlenmiştir.
 • İçerik lisansı olarak CC BY 4.0 lisansı seçilmiştir.
 • İçeriği biçimlendirmek ve göstermek için kullanılan temel kaynak kod için Apache 2.0 lisansı seçilmiştir.

Dönem Raporu

Başlangıç döneminde yayınlanacak bir rapor bulunmamaktadır. Bu dönemde OpenTR’nin ilk adımları atılmıştır.

Türkçe tanıtım sunumu: OpenTR - Tanıtım - 2023 06

2 - 2023 yılı 2. Çalışma Dönemi

[Temmuz 2023 - Aralık 2023]

Bu dönemde OpenTR’nin mevcut teknik altyapısı kullanılarak içerik üretimi ve yayınlanması sağlanacaktır. Çekirdek kadro ile strateji yeniden değerlendirilecek ve ilk belgeler oluşturulacaktır.

Dönem Hedefleri

Dönem çalışmalarını GitHub projesinde görebilir ve katkıda bulunabilirsiniz: https://github.com/orgs/OpenTRFoundation/projects/1/views/1

mindmap
OpenTR Başlangıç
 Stratejinin yeniden değerlendirilmesi
 ::icon(fa fa-bullseye)
  Hedef kitle?
  ::icon(fa fa-users)
  Odak alanları?
  ::icon(fa fa-bullseye)
  Çıktılar?
  ::icon(fa fa-tasks)
  Neler kapsam dışı?
  ::icon(fa fa-ban)
  
 İlk belgeler
 ::icon(fa fa-file-text)
  Birey başlangıç rehberi
  ::icon(fa fa-user)
  Kurum başlangıç rehberi
  ::icon(fa fa-building)
  Açık kaynak 101
  ::icon(fa fa-book)
  
 Çalışma grubu toplantısı
 ::icon(fa fa-users)
  Çalışma grubu toplantılarının oluşturulması
  ::icon(fa fa-users)
  
 Sunumlar
 ::icon(fa fa-file-powerpoint)
  Türkçe sunum hazılanması
  ::icon(fa fa-flag)
  İngilizce özet sunumunu hazırlanması
  ::icon(fa fa-flag)
  
 Literatür taraması
 ::icon(fa fa-book)
  Benzer oluşumlar (OpenUK, OSI, CHAOSS, ...)
  ::icon(fa fa-book)
  Rehberlik belgeleri (opensource.guide, opensource.org ...)
  ::icon(fa fa-book)
  Devlet strateji belgeleri (Türkiye, ABD, Britanya, AB, ...)
  ::icon(fa fa-book)
  Türkiye literatürü
  ::icon(fa fa-book)
  Analiz firmaları raporları (Gartner, McKinsey, Deloitte, ...)
  ::icon(fa fa-book)
  
  
 Veri toplama ve analiz için kullanılabilecek kaynakların araştırılması
 ::icon(fa fa-database)
  GitHub
  ::icon(fa fa-database)
  StackOverflow
  ::icon(fa fa-database)
  
 Anket hazırlığı
 ::icon(fa fa-question-circle)
  İçerik
  ::icon(fa fa-question-circle)
  İcra şekli
  ::icon(fa fa-question-circle)
  

Dönem Kararları

 • Altuğ Bilgin Altıntaş ve Müge Kocahan OpenTR çekirdek ekibinde gönüllü olarak çalışmaya başlamışlardır.
 • Çekirdek kadro ilk toplantısını kapalı olarak gerçekleştirmiştir. Gelecek toplantılar açık olarak gerçekleştirilecektir.
 • “Açık veri” odak alanlarından çıkarılmıştır, ancak logo değiştirilmeyecektir.
 • İlk strateji ve rehberlik belgeleri Türkiye açık kaynak ekosistemine ait veri olmaksızın hazırlanacaktır.

Dönem Raporu

3 - 2024 yılı 1. Çalışma Dönemi

[Ocak 2024 - Haziran 2024]

Bu dönemde OpenTR’nin lansmanı yapılacaktır. Ancak, lansmandan önce bazı hazırlıklar yapılması gerekmektedir.

Dönem Hedefleri

Dönem çalışmalarını GitHub projesinde görebilir ve katkıda bulunabilirsiniz: https://github.com/orgs/OpenTRFoundation/projects/6/views/1

mindmap
OpenTR Lansman Dönemi
 Strateji belgeleri
 ::icon(fa fa-file-text)
  Birey başlangıç rehberi
  ::icon(fa fa-user)
  Kurum başlangıç rehberi
  ::icon(fa fa-building)
  
 Sunumlar
 ::icon(fa fa-file-powerpoint)
  Türkçe sunum hazılanması
  ::icon(fa fa-flag)
  İngilizce özet sunumunu hazırlanması
  ::icon(fa fa-flag)
  Lansman
  ::icon(fa fa-flag)
  
 Anket hazırlığı
 ::icon(fa fa-question-circle)
  İçerik
  ::icon(fa fa-question-circle)
  İcra şekli
  ::icon(fa fa-question-circle)
  
 Rapor
 ::icon(fa fa-file-alt)
   Raporun iyileştirilmesi
   ::icon(fa fa-file-alt)
 
 ATOM Mentorluk Programı
 ::icon(fa fa-graduation-cap)
  JUG Istanbul'dan taşınması için çalışma
  ::icon(fa fa-map-marker)

Dönem Kararları

 • JUG Istanbul’dan ATOM Mentorluk Programı’nın taşınması kararı alındı.
 • OpenTR Lansmanı’nın Mayıs 2024’te yapılması kararı alındı.
 • Strateji belgelerinin geçici olarak (anket yapılmadan) oluşturulması kararı alındı.
 • Asenkron mentorluk programı için ileride çalışma başlatılması kararı alındı.

Dönem Raporu

Dönem sonunda yayınlanacaktır.

4 - Dönem belge şablonu

---
title: "(Yıl) yılı (N). Çalışma Dönemi"
linkTitle: "(Yıl) (N). Dönem"
weight: 1
description: >
 [(Ay) (Yıl) - (Ay) (Yıl)]
---

## Dönem Özeti

(Hedef/yöntem/plan/çıktı özeti)

GitHub projesi: (GitHub projesi linki)

## Dönem Hedefleri

* (Hedef 1)
* (Hedef 2)

```mermaid
mindmap
(Kavram veya İş)
```

## Dönem Kararları

* (Karar 1)
* (Karar 2)

## Dönem Raporu

(Dönem raporu linki)

## Teşekkür

* (Kişi 1)
* (Kişi 2)