Açık Kaynak Terimleri

Topluluk

Açık kaynak projelerin oluşturduğu topluluk, sadece geliştiricilerden değil, aynı zamanda proje kullanıcılarından oluşur. Topluluk, genellikle forumlar, sosyal medya grupları veya diğer platformlarda etkileşimde bulunarak projenin gelişimine katkıda bulunur. Topluluk, projenin sürdürülebilirliği için önemli bir faktördür.

Lisans

Açık kaynak projelerde kullanılan lisanslar, projenin kullanım, paylaşım ve değiştirme koşullarını belirler. Lisanslar, genellikle özgürce kullanma, dağıtma ve değiştirme hakkı tanır. Bu, projenin açık ve serbest bir şekilde paylaşılmasını sağlar.

Posta Listesi (Mailing List)

Geliştiriciler arasındaki iletişimi sağlamak için kullanılan bir araç olan e-posta listeleri, projenin gelişimi, planları ve kararları hakkında tartışmalara olanak tanır. Günümüzde, gelişen iletişim teknolojileriyle farklı araçlar (Slack, Discord, GitHub Issues) da benzer amaçlar için kullanılabilir.

Fork

Bir projeyi çatallamak, genellikle projenin orijinal sürümünden bağımsız bir şekilde devam etmek anlamına gelir. Bu, projeyi özelleştirmek, yeni özellikler eklemek veya projede yapılan değişiklikleri test etmek amacıyla yapılabilir. Forklar, projenin çeşitli versiyonlarının oluşturulmasına ve farklı yönlere gitmesine olanak tanır.

Geliştirici (Maintainer)

Projenin genel gelişimini yöneten ve sorumluluk alan kişi olan maintainer, geliştiricilerden gelen katkıları gözden geçirir, kod incelemelerini yapar ve projenin genel sağlığını korur. Aynı zamanda topluluğu yönlendirir ve iletişimi koordine eder.

Kaynak Kod

Yazılım projesinin tüm kod dosyalarını içerir. Açık kaynak projelerde kaynak kodlar genellikle herkes tarafından görüntülenebilir ve düzenlenebilir. Bu şeffaflık, projenin güvenilirliği ve güvenliği açısından önemlidir.

Mülkiyet

Açık kaynak projelerde mülkiyet genellikle kolektif bir şekilde paylaşılır. Bu, projeye katkıda bulunan birçok geliştiricinin eşit haklara sahip olduğu anlamına gelir. Mülkiyet genellikle projenin lisansı tarafından düzenlenir ve açık bir şekilde belirtilir.

Katkı (Contribution)

Topluluktaki bir bireyin, projeye kod, dokümantasyon, hata raporu veya başka bir şekilde katkıda bulunması.

Pull Request

Kod değişikliklerini orijinal projeye entegre etmek için geliştiricilerin gönderdiği istek. Bu, projeye katkıda bulunanların önerilerini inceleme ve birleştirme sürecini içerir.

Issue (Sorun)

Projenin geliştirilmesi sırasında karşılaşılan hatalar, öneriler veya görevlerin belirtildiği kayıtlar. Issue’lar, bir takip yazılımı üzerinde yönetilir ve geliştiriciler tarafından çözülür.

Branch

Kaynak kodun belirli bir noktasının kopyasını oluşturarak, bağımsız olarak çalışmayı sağlayan bir yapı. Yeni özellikler eklemek veya hataları düzeltmek amacıyla kullanılır.

Repository

Projenin tüm kaynak kodlarını, belgelerini ve diğer dosyalarını içeren depo. Genellikle bir versiyon kontrol sistemi kullanılarak yönetilir (Git, Mercurial).

Commit

Kaynak kodunda yapılan herhangi bir değişikliği temsil eden bir kayıt. Geliştiriciler genellikle belirli bir işlevi eklediklerinde veya hataları düzelttiklerinde bir “commit” yaparlar.

Sürüm (Release)

Belirli bir dönemde veya belirli bir özellik setini tamamladıktan sonra, projenin belirli bir sürümünün yayımlandığı zaman.

Dokümantasyon (Documentation)

Projenin kullanımı, geliştirilmesi ve katkıda bulunulması hakkında bilgiler içeren belgeler. Genellikle README dosyaları, kullanım kılavuzları ve API dokümantasyonları içerir.

Bug (Hata)

Yazılımın beklenen davranışlarından sapması sonucu ortaya çıkan problemler.

Code Review (Kod İnceleme)

Geliştiricilerin birbirlerinin kodlarını gözden geçirerek, hataları bulma, kaliteyi artırma ve en iyi uygulamalara uyma süreci.