2023 yılı 2. Çalışma Dönemi

[Temmuz 2023 - Aralık 2023]

Bu dönemde OpenTR’nin mevcut teknik altyapısı kullanılarak içerik üretimi ve yayınlanması sağlanacaktır. Çekirdek kadro ile strateji yeniden değerlendirilecek ve ilk belgeler oluşturulacaktır.

Dönem Hedefleri

Dönem çalışmalarını GitHub projesinde görebilir ve katkıda bulunabilirsiniz: https://github.com/orgs/OpenTRFoundation/projects/1/views/1

mindmap
OpenTR Başlangıç
 Stratejinin yeniden değerlendirilmesi
 ::icon(fa fa-bullseye)
  Hedef kitle?
  ::icon(fa fa-users)
  Odak alanları?
  ::icon(fa fa-bullseye)
  Çıktılar?
  ::icon(fa fa-tasks)
  Neler kapsam dışı?
  ::icon(fa fa-ban)
  
 İlk belgeler
 ::icon(fa fa-file-text)
  Birey başlangıç rehberi
  ::icon(fa fa-user)
  Kurum başlangıç rehberi
  ::icon(fa fa-building)
  Açık kaynak 101
  ::icon(fa fa-book)
  
 Çalışma grubu toplantısı
 ::icon(fa fa-users)
  Çalışma grubu toplantılarının oluşturulması
  ::icon(fa fa-users)
  
 Sunumlar
 ::icon(fa fa-file-powerpoint)
  Türkçe sunum hazılanması
  ::icon(fa fa-flag)
  İngilizce özet sunumunu hazırlanması
  ::icon(fa fa-flag)
  
 Literatür taraması
 ::icon(fa fa-book)
  Benzer oluşumlar (OpenUK, OSI, CHAOSS, ...)
  ::icon(fa fa-book)
  Rehberlik belgeleri (opensource.guide, opensource.org ...)
  ::icon(fa fa-book)
  Devlet strateji belgeleri (Türkiye, ABD, Britanya, AB, ...)
  ::icon(fa fa-book)
  Türkiye literatürü
  ::icon(fa fa-book)
  Analiz firmaları raporları (Gartner, McKinsey, Deloitte, ...)
  ::icon(fa fa-book)
  
  
 Veri toplama ve analiz için kullanılabilecek kaynakların araştırılması
 ::icon(fa fa-database)
  GitHub
  ::icon(fa fa-database)
  StackOverflow
  ::icon(fa fa-database)
  
 Anket hazırlığı
 ::icon(fa fa-question-circle)
  İçerik
  ::icon(fa fa-question-circle)
  İcra şekli
  ::icon(fa fa-question-circle)
  

Dönem Kararları

 • Altuğ Bilgin Altıntaş ve Müge Kocahan OpenTR çekirdek ekibinde gönüllü olarak çalışmaya başlamışlardır.
 • Çekirdek kadro ilk toplantısını kapalı olarak gerçekleştirmiştir. Gelecek toplantılar açık olarak gerçekleştirilecektir.
 • “Açık veri” odak alanlarından çıkarılmıştır, ancak logo değiştirilmeyecektir.
 • İlk strateji ve rehberlik belgeleri Türkiye açık kaynak ekosistemine ait veri olmaksızın hazırlanacaktır.

Dönem Raporu

Son düzenleme 08.01.2024: 2024 1. dönem belgesi (#32) (876044f)