ATOM Danışan Adayı Kılavuzu

Bu kılavuz, programın duyurusu sırasında danışan adaylarının programı daha iyi anlaması için oluşturulmuştur. Henüz aday oldukları için, programa kabul olduktan sonraki kısımların detaylarından bahsedilmemiştir.


Bu kılavuz, OpenTR Açık Topluluk Mentorluğu (ATOM) Programı Kuralları dahilinde yazılmıştır.

Giriş

OpenTR Açık Topluluk Mentorluğu (ATOM) Programı ile Türkiye’de açık kaynak projelerdeki yazılımcı sayısını artırmayı hedefliyoruz!

Günümüz teknolojik dünyasında, açık kaynak projelerinin önemi giderek artmaktadır. Bu projeler, programcılar arasında işbirliği yapma, paylaşma ve geliştirme fırsatı sunmaktadır. Aynı zamanda da, bu projelerdeki oluşan inovasyon, projelere katkıda bulunan yazılımcıların kendi ülkelerinin ve şirketlerinin yazılım ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Biz de Türkiye’deki yazılımcılara açık kaynak projelerde deneyim kazanma fırsatı sunmak amacıyla, açık kaynak projelere mentorluk programı başlatıyoruz. Bu program, katılımcıların projelere katılmasını, mentorlar tarafından yönlendirilmelerini ve bu süreçte kazandıkları deneyimleri paylaşmasını hedeflemektedir.

Mentorlar arasında sektörde uzman olan ve deneyimli programcılar bulunmaktadır. Program katılımcıları, mentorlarından hem teknik destek alacaklar hem de proje geliştirme teknikleri hakkında bilgi ve beceriler kazanacaklardır.

Biz, açık kaynak projelerine mentorluk programı ile ekosisteminizin gelişimini desteklemek ve yazılımcılarımızın kariyer yolculuklarını kolaylaştırmak istiyoruz. Katılımınızı bekliyoruz!

Kazanımlar

Programımızla danışanlar:

 • Açık kaynak projelerin ve toplulukların işleyişini öğrenirler.
 • Açık kaynak projelere katkıda bulunurlar ve maintainer/committer statüsü almak için yolu açarlar.
 • Programa kabul olduklarını ve başarıyla tamamladıklarını gösteren bir online sertifika alırlar.
 • Mentorları ile bir bağ ve bağlantı kurarlar.
 • Programdaki diğer danışanlar, mentorlar ve program yöneticilerinin olduğu topluluğa dahil olurlar.
 • Programı destekleyen şirket ve kurumlar ile bağlantı kurarlar.
 • Mentor-danışan ilişkisini öğrenirler ve mentorluk yapma konusunda fikir sahibi olurlar.
 • Ülkemiz yazılım ekosisteminin açık kaynak know-how’ını artırılar.

Beklentiler

Programa kabul edilen danışanlar, mentorların tecrübesi ve bilgisinden en iyi şekilde faydalanırlar. Bu faydalanma, odak olarak açık kaynak projeler ve topluluklarda teknik ve kültür bilgisi olmakla beraber, bununla kısıtlı değildir. Danışan kariyer danışmanlığı da alacaktır.

Danışan bu faydalanmayı, eğitim metodolojisi bölümünde anlatılan metodolojiye uygun bir şekilde gerçekleştirir.

Aynı zamanda, program takibi kısmında anlatılan ve yöneticilerin mentorluk sürecini takip edebileceği mekanizmanın işleyişi ile ilgili görevleri de bulunmaktadır.

Danışan aşağıdakilerden sorumlu değildir:

 • Mentorun şahsi işlerini yapmak
 • Program dahilindeki açık kaynak proje dışındaki projelerde çalışmak

Danışanın mentor ile düzenli bir çalışma yürütebilmesi kendisi yönetimindedir. Online görüşmelerin ayarlanması gibi lojistik işler de danışan sorumluluğundadır.

Genel olarak da, danışanlar teknik gayret göstermek, açık kaynak kültürü ve yol-yordamı hakkında bilgi kazanımında bulunmak durumundadır.

Projeye, danışana ve mentorluk ilişkisine göre değişebilmekle birlikte, beklentimiz danışanların haftada 1 saat online görüşme ve 3-4 saat da teknik çalışma için bir zaman harcama ihtiyacının olacağıdır.

Danışan profili ve kabul önkoşulları

Programı Kurallarının hedefler kısmındaki amaçlar göz önüne alındığında, şu kriterleri sağlayan kişiler programa danışan olarak katılabilecektir:

 • Email listelerinde ve Github benzeri platformlarda yazışmaları takip edebilecek seviyede İngilizce yeterliliğine sahip olmak
 • Github veya benzeri platformlarda aktif bir hesaba sahip olmak
 • Programlama dilleri ve teknolojileri (Java, Git gibi) hakkında bilgi sahibi olmak
 • Açık kaynak projeleri kullanmış olmak
 • Programın amaçlarına uygun olarak motivasyon sahibi olmak
 • En az 2 senedir yazılım alanında aktif olarak çalışmış olmak (önerilir)

Süreç

Programımızın süreci aşağıdaki gibidir:

 • Program yöneticilerinin o dönemki yönetebilecekleri mentor ile danışan sayısını belirlemesi ve program ilanı
 • Mentor başvurularının toplanması
 • Program yöneticilerinin, mentor adayları ile birlikte çalışarak, mentorları programa kabul etmesi
 • Mentorların ve mentorluk yapabilecekleri projeler ile toplulukların ilanı
 • Danışanların mentorlar ve projelere başvuruları
 • Program yöneticileri ve mentorların, danışanları değerlendirmesi
 • Mentorların danışanlarını seçmesi ve danışanların programa kabulünün ilan edilmesi

Program bir dönem toplamda 20 hafta (5 ay) sürmekle birlikte, bunun sadece 10 haftası (2.5 ay) danışanla beraber çalışmakla geçmektedir. Kalan 2.5 ay, çoğunlukla program yöneticilerinin yapacağı eşleştirme, başvuru toplama vb. gibi yönetimsel işlerdir.

Detaylı zaman çizelgesi program kurallarının program süresi kısmında açıklanmıştır.

Başvuru

Danışan adayları, programa başvurarak mentorluk almak isteklerini bildirecektir.

Danışan başvuruları mentor ve proje/topluluk odaklı olacaktır. Danışanlar aşağıdaki bilgiler ile programa başvuracaktır:

 • Birlikte çalışmak istediği mentor ve proje
 • Programın hedef kitlesi bölümünde belirtilen kriterlere uyup uymadığı
 • Mentorun belirlediği teknik yetkinliğe sahip olup olmadığı
 • Saat cinsinden haftalık müsaitlik süresi
 • Müsait olduğu zamanlar veya zaman aralıkları
 • Mentor ve proje seçiminin nedenleri
 • Programa başvurma amacı
 • CV’si veya LinkedIn profili
 • İletişim bilgileri

Güncel danışan başvuru formu için program anasayfasına bakınız.

İpuçları

Kabul alma şansın ne kadar ve nasıl artırabilirsin?

Programa kabul aldıktan sonra ve bir mentor ile eşleştirildikten sonra, program yöneticileri tarafından daha iyi bir mentorluk süreci geçirmek için gerekli bilgilerin ve ipuçlarının bulunduğu ayrı bir kılavuz yayınlanacaktır. Aşağıdaki ipuçları ise, programa danışan olarak kabul edilmek için ve mentor bulabilmek için yapılabileceklerden bahsedecektir.

Danışanların programa başvurmaları beklenmektedir. Bu başvuru sonrasında, yöneticilerin belirlediği yönetilebilecek mentor ve danışan sayısı dahilinde, mentor ve danışanlar değerlendirilerek programa kabul edilecektir.

Bu bilgiler ışığında, kabül önkoşullarının sağlanmasının yanı sıra, aşağıdakiler danışanların programa kabul olmasına yardımcı olacaktır:

 • Mentorun mentorluk yapabileceği projeler hakkında fikir sahibi olmak
 • İyi iletişim becerilerine sahip olmak

Ayrıca, şunları da tavsiye ediyoruz:

Sıkça Sorulan Sorular

Önceki dönemler sayfamızdan arşiv bilgilerini bulabilirsiniz.

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır. Zaten yazılımcı olan kişilere açık kaynak projelerde ve topluluklarında katkı yapmayı öğretmeyi hedefliyoruz.

Bu kılavuzun danışan profili ve kabul önkoşulları kısmını inceleyin.

Bu kılavuzun Başvuru kısmını inceleyin

Açık kaynak proje ve topluluklarına katkıda bulunan ve işleyişini bilen gönüllü kişiler olacak. Detaylı bilgi için programı kurallarının kurallarının programın hedef kitlesi kısmını inceleyin.

Program kurallarının eğitim metodolojisi kısmını inceleyin.

Bu kılavuzun süreç kısmını inceleyin.

Bu kılavuzun süreç kısmını inceleyin

Bu size ve mentorunuza bağlı. Bu kılavuzun süreç kısmını inceleyin.

Sadece kendi mentorunuzla

Bu kılavuzun danışan profili ve kabul önkoşulları kısmını inceleyin.

Hayır

Hayır

Evet

Program sonunda dijital sertifika vereceğiz ve program sayfasında ilan ile arşiv bilgilerini saklayacağız. Bunlar programa katıldığınıza ve sonucuna dair referans sağlayacaktır.

Program bitişindeki ilanda adınız yer almaz.

Program olarak kariyer fırsatı sunmuyoruz. Ancak, açık kaynak katkılarınız dolayısıyla kariyer imkanınızın gelişeceğini düşünüyoruz.