ATOM Mentor Kılavuzu

Bu kılavuz, bir danışanla eşleştirilmiş mentorların programı daha iyi anlaması için oluşturulmuştur.


Bu kılavuz, OpenTR Açık Topluluk Mentorluğu (ATOM) Programı Kuralları dahilinde yazılmıştır.

Giriş

Açık Topluluk Mentorluğu (ATOM) Programı’na hoşgeldiniz! Gönüllülüğünüz ve özveriniz için teşekkür ederiz!

Bu kılavuzda programın yürütülmesi sırasında faydalanabileceğiniz bazı bilgileri bulabilirsiniz.

Mentor Görevleri

Programda bir danışanla eşleşen mentorlar, danışanlara açık kaynak projelerle ve topluluklarla ilgili bilgi ve tecrübelerini aktarırlar. Bu sadece teknik bilgi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda açık kaynak dünyasının ve danışanın çalışmak istediği topluluğun da kültürü, yürüyüş şekli, yol ve yordamı da buna dahildir. Aynı zamanda kariyer danışmanlığı da yaparlar. Bütün bu aktarımı ve danışmanlığı da program kurallarının eğitim metodolojisi bölümünde anlatılanları uygulayarak yaparlar.

Mentorların aynı zamanda program yöneticilerine karşı olan sorumlulukları da bulunmaktadır. Bunlar program takibi kısmında anlatılan ve yöneticilerin mentorluk sürecini takip edebileceği mekanizmanın işleyişi ile ilgili görevlerdir.

Aynı zamanda, program bitiminde program ve danışan hakkında geri bildirim de yaparlar.

Aşağıdakiler ise mentor görevleri arasında yer almamaktadır:

 • Yazılıma yeni başlayan birisine yazılım öğretmek
 • Danışan yerine kod yazmak
 • Danışana İngilizce öğretmek
 • Danışana bir programlama dilini öğretmek
 • Danışana iş bulmak, iş önermek

Bahsedilmesi gereken önemli bir kısım da, mentorun danışanın çalışmasını zorlamak veya danışanın işini takip etmek gibi bir görevi olmamasıdır. Danışan-mentor ilişkisinde, süreci yürüten taraf danışan olmalıdır. Aynı zamanda, online görüşmelerin planlanması gibi lojistik işler de danışanın sorumluluğundadır ve mentor bunlarla uğraşmayacaktır.

Eğer mentor için teknik yeterliliği uygun olan aday bulunamazsa, mentorun isteğine bağlı olarak, daha temel seviyeden mentorluk yapılmak üzere bir aday ile eşleşme sağlanacaktır.

Yardım

Program yöneticileri, teknik olmayan konularda size yardım etmekten mutluluk duyacaktır.

Mentorların, aşağıdaki durumlarda program yöneticilerinden yardım istemeleri önerilir:

 • Danışanıyla iletişim kurmakta zorlanıyorsa
 • Danışanın teknik konulardaki veya açık kaynak topluluk süreçlerindeki ilerlemesiyle ilgili herhangi bir endişe duyuyorsa
 • Danışanıyla çözülemeyen bir anlaşmazlık yaşıyorsa
 • Danışanlarla ilgili özel durumlar, danışanların kişisel problemleri, sağlık sorunları gibi sorunlar olduğunda
 • Program yönergelerinde belirtilmeyen bir durumla karşılaştığında
 • Programın nasıl işlediği veya program katılımcılarından beklentiler hakkında herhangi bir sorusu varsa
 • Kendisinin mentor olarak programa devam edecek motivasyon veya zamanının olmadığını düşünüyorsa
 • Kendisinin mentor olarak yetersiz kaldığını düşünüyorsa

Mentorların herhangi bir sorunla karşılaşması durumunda, program yöneticileriyle iletişim kurmaları ve yardım istemeleri teşvik edilir. Program yöneticileri, sorunları çözmek için uygun adımları atabilir veya sorunu ilgili kişilere yönlendirebilir.

Bunların dışında, yöneticiler, isteyen mentorlara süreç yönetimi için daha detaylı bir Kata eğitimi de verecekler ve mentorluk sürecinde destekte bulunacaklardır.

Ayrıca, programda hiçbir şekilde zorbalık, taciz veya kötü davranışlara izin verilmez. Katılımcılar böyle bir durumla karşılaştıklarında, program yöneticilerine hemen bildirmelidirler.

İpuçları

Programdan azami fayda sağlamak ve iyi bir mentor olmak için aşağıdakiler tavsiye edilir:

 • Danışanınız ile iyi bir iletişim kurun. İyi bir iletişim, mentorluğun en önemli unsurlarından biridir. Danışanınızı sizinle düzenli ve sürekli olarak iletişim kurması için cesaretlendirin.
 • Danışanınızın gerçekçi ve net hedefler koymasına yardımcı olun ve bu hedefleri takip etmesi için onu cesaretlendirin.
 • Danışanınıza düzenli geri bildirim verin.
 • Danışanınıza karşı pozitif olun ve başarılarından gurur duymalarını sağlayın.
 • Danışanızın öğrenme ve çalışma yöntemine saygı duyun.
 • Emir vermek yerine yönlendirin.

OpenTR Discord Server’ına ve Slack’ine katılın ve ATOM topluluğu ile etkileşimde bulunun.