ATOM Mentor Adayı Kılavuzu

Bu kılavuz programa başvurmayı ve gönüllü olmayı düşünen mentorların programı daha iyi anlaması için oluşturulmuştur. Henüz aday oldukları için, programa kabul olduktan sonraki kısımların detaylarından bahsedilmemiştir.


Bu kılavuz, OpenTR Açık Topluluk Mentorluğu (ATOM) Programı Kuralları dahilinde yazılmıştır.

Giriş

OpenTR Açık Topluluk Mentorluğu (ATOM) Programı ile Türkiye’de açık kaynak projelerdeki yazılımcı sayısını artırmayı hedefliyoruz!

Günümüz teknolojik dünyasında, açık kaynak projelerinin önemi giderek artmaktadır. Bu projeler, programcılar arasında işbirliği yapma, paylaşma ve geliştirme fırsatı sunmaktadır. Aynı zamanda da, bu projelerdeki oluşan inovasyon, projelere katkıda bulunan yazılımcıların kendi ülkelerinin ve şirketlerinin yazılım ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Biz de Türkiye’deki yazılımcılara açık kaynak projelerde deneyim kazanma fırsatı sunmak amacıyla, açık kaynak projelere mentorluk programı başlatıyoruz. Bu program, katılımcıların projelere katılmasını, mentorlar tarafından yönlendirilmelerini ve bu süreçte kazandıkları deneyimleri paylaşmasını hedeflemektedir.

Mentorlar arasında sektörde uzman olan ve deneyimli programcılar bulunmaktadır. Program katılımcıları, mentorlarından hem teknik destek alacaklar hem de proje geliştirme teknikleri hakkında bilgi ve beceriler kazanacaklardır.

Biz, açık kaynak projelerine mentorluk programı ile ekosisteminizin gelişimini desteklemek ve yazılımcılarımızın kariyer yolculuklarını kolaylaştırmak istiyoruz. Katılımınızı bekliyoruz!

Kazanımlar

Programda mentorluk yaparak:

 • Türkiye’deki yazılım ve açık kaynak ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
 • Topluluğa geri verimde (give back) bulunabilirsiniz.
 • Dahil olduğunuz topluluklara insan kaynağı bulabilirsiniz.
 • Mentorluk yapmayı öğrenebilir ve geliştirebilirsiniz.
 • Programdaki danışanlar, mentorlar ve program yöneticilerinin olduğu topluluk ile bağ kurabilirsiniz.

Beklentiler

Programımızda bilginin alınabileceği kişiler oldukları için ve kariyerlerinde daha ileride oldukları için en önemli kişiler mentorlardır. Dolayısıyla, program mentorların mutsuz olmasına sebep olacak koşullardan ve beklentilerden kaçınarak hazırlanmıştır.

Mentorlardan beklenti, zaten belli bi aşamada teknik yeterliliği olan danışanlarına açık kaynak projelerle ve topluluklarla ilgili bilgileriyle ile tecrübelerini aktarmaktır. Bu sadece teknik bilgi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda açık kaynak dünyasının ve çalışılan topluluğun da kültürü, yürüyüş şekli, yol ve yordamı da buna dahildir. Mentorlar bu kapsamda, danışanlarına açık kaynak tecrübesinin kullanışlı olduğu alanlar hakkında da bilgi vererek bir nevi kariyer danışmanlığı da yapacaklardır.

Aşağıdakiler ise mentor görevleri arasında yer almamaktadır:

 • Yazılıma yeni başlayan birisine yazılım öğretmek
 • Danışan yerine kod yazmak
 • Danışana İngilizce öğretmek
 • Danışana bir programlama dilini öğretmek

Bahsedilmesi gereken önemli bir kısım da, mentorun danışanın çalışmasını zorlamak veya danışanın işini takip etmek gibi bir görevi olmamasıdır. Danışan-mentor ilişkisinde, süreci yürüten taraf danışan olacaktır. Aynı zamanda, online görüşmelerin planlanması gibi lojistik işler de danışanın sorumluluğundadır ve mentor bunlarla uğraşmayacaktır.

Özetle, mentorlar:

 • Kendilerine uyan zaman ve günlerde,
 • Kendi bildikleri açık kaynak proje topluluklar hakkında,
 • Kendi seçtikleri danışanlarla,
 • Kendilerine ek bir lojistik yük (toplantı ayarlama, doküman yazma gibi) getirmeyecek şekilde

danışanlarına mentorluk yapacaktır.

Projeye, danışana ve mentorluk ilişkisine göre değişebilmekle birlikte, beklentimiz mentorların haftada 1 saat online görüşme, 1 saat PR review ve 1 saat de chat mesajlarına cevaplama benzeri bir zaman harcama ihtiyacının olacağıdır.

Danışan profili

Programımıza kabul edilen danışanlardaki son kararı mentorlar vermektedir. Beklentiler kısmında bahsedildiği üzere, programdaki en önemli kişiler mentorlardır ve mentorluk süreci onları rahatsız etmeyecek ve fazla iş yükü getirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu bağlamda, mentorlar çalışmak istedikleri danışanların kararını kendileri vereceklerdir.

Mentorun aktif olduğu topluluktan ve projelerden bağımsız olarak, başvuru yapan danışanlar şu kriterleri sağlayacaktır:

 • Email listelerinde ve Github benzeri platformlarda yazışmaları takip edebilecek seviyede İngilizce yeterliliğine sahip olmak
 • Github veya benzeri platformlarda aktif bir hesaba sahip olmak
 • Programlama dilleri ve teknolojileri (Java, Git gibi) hakkında bilgi sahibi olmak
 • Açık kaynak projeleri kullanmış olmak
 • Programın amaçlarına uygun olarak motivasyon sahibi olmak
 • En az 2 senedir yazılım alanında aktif olarak çalışmış olmak (önerilir)

Mentorun sunduğu projeye ve topluluğa bağlı olarak ise, ek gereksinimler gerekebilecektir. Örneğin, mentorun projesi belirli bir programlama dili kullanabilir ve danışanlardan bunu bilmesi istenebilir.

Eğer mentor için teknik yeterliliği uygun olan aday bulunamazsa, mentorun isteğine bağlı olarak, daha temel seviyeden mentorluk yapılmak üzere bir aday ile eşleşme sağlanacaktır.

Süreç

Programımızın süreci aşağıdaki gibidir:

 • Program yöneticilerinin o dönemki yönetebilecekleri mentor ile danışan sayısını belirlemesi ve program ilanı
 • Mentor başvurularının toplanması
 • Program yöneticilerinin, mentor adayları ile birlikte çalışarak, mentorları programa kabul etmesi
 • Mentorların ve mentorluk yapabilecekleri projeler ile toplulukların ilanı
 • Danışanların mentorlar ve projelere başvuruları
 • Program yöneticileri ve mentorların, danışanları değerlendirmesi
 • Mentorların danışanlarını seçmesi ve danışanların programa kabulünün ilan edilmesi

Program bir dönem toplamda 20 hafta (5 ay) sürmekle birlikte, bunun sadece 10 haftası (2.5 ay) danışanla beraber çalışmakla geçmektedir. Kalan 2.5 ay, çoğunlukla program yöneticilerinin yapacağı eşleştirme, başvuru toplama vb. gibi yönetimsel işlerdir.

Detaylı zaman çizelgesi program kurallarının program süresi kısmında açıklanmıştır.

Başvuru

Mentor adayları, programa başvurarak mentor olmak isteklerini bildirecektir.

Mentorların şu kriterleri sağlaması beklenmektedir:

 • Program kurallarının projeler kısmında bahsedilen kriterlere uygun bir açık kaynak projesi ve topluluğuna aktif katkı yapıyor olması veya daha önceden yapmış olması
 • Mentorluk tecrübesinin olması veya mentorluk yapmayı öğrenmek istemesi
 • Yazılı iletişim becerisinin olması
 • Program metodolojisinde yazılan sınırlar dahilinde, danışan tarafından ulaşılabilir olması
 • Pozitif ve hevesli olması
 • Beklentiler kısmında bahsedilen sorumlulukları yerine getireceğini kabul etmesi

Mentor başvuruları bir form ile alınmaktadır.

İpuçları

 • Kabul alma şansın ne kadar ve nasıl artırabilirsin?
 • Verimli bir danışan bulabilmek için neler yapabilirsin?
 • Mentorluk yapmak istiyorsun ama mentorluğunun gelişmeye ihtiyaç olduğunu mu düşünüyorsun?

Programa kabul aldıktan sonra ve bir danışan ile eşleştirildikten sonra, program yöneticileri tarafından daha iyi bir mentorluk süreci geçirmek için gerekli bilgilerin ve ipuçlarının bulunduğu ayrı bir kılavuz bulunmaktadır: Mentor Kılavuzu

Aşağıdaki ipuçları ise, programa mentor olarak kabul edilmek için ve verimli bir danışan bulabilmek için yapılabileceklerden bahsedecektir.

Mentorların programa başvurmaları beklenmektedir. Bu başvuru sonrasında, yöneticilerin belirlediği yönetilebilecek mentor ve danışan sayısı dahilinde, mentorlar değerlendirilerek programa kabul edilecektir. Kabul edilen mentorlar, danışan ilgisini çekmek için ilan edilecek ve danışanlar başvurularını mentorlara göre yapacaktır.

Bu bilgiler ışığında, aşağıdakiler mentorların daha kalifiye danışanlar bulmasına yardımcı olacaktır:

 • Mentor adaylarının parçası olduğu açık kaynak toplulukların projelerinin popülerliğinin, bilinirliğinin ve yazılım ekosistemine etkisinin yüksek olması
 • Mentor adaylarının bu topluluklardaki kendi aktivitelerini etraflıca anlatması
 • Danışanın neden bu topluluk ve projeye katkıda bulunmasının iyi olacağının anlatılması
 • Mentor adayının mentorluk tecrübesinin tarif edilmesi

Bunların dışında, yöneticiler, isteyen mentorlara süreç yönetimi için daha detaylı bir Kata eğitimi de verecekler ve mentorluk sürecinde destekte bulunacaklardır.

Ayrıca, OpenTR Discord Server’ına ve Slack’ine katılmanızı ve ATOM topluluğu ile etkileşimde bulunmanızı da rica ederiz.